Борлуулалт
MV-HP65 Цонх-1 h(1400-1600) w(1400-1600) нэг салхивчтай
1,180,000.00 ₮ 1180000.0 MNT
Борлуулалт
MV-HP65 Цонх-2 h(1400-1600) w(1600-1800) нэг салхивчтай
1,200,000.00 ₮ 1200000.0 MNT
Борлуулалт
MV-HP65 Цонх-3 h(1600-1800) w(800-1100) нэг салхивчтай
940,000.00 ₮ 940000.0 MNT
Борлуулалт
MV-HP65 Цонх-10 h(600) w(1000-1200) нэг салхивчтай
500,000.00 ₮ 500000.0 MNT
Борлуулалт
MV-HP65 Цонх-4 h(900-1400) w(800-1000) нэг салхивчтай
840,000.00 ₮ 840000.0 MNT
Борлуулалт
MV-HP65 Цонх-5 h(1600-1800) w(1300-1800) нэг салхивчтай
1,300,000.00 ₮ 1300000.0 MNT
Борлуулалт
MV-HP65 Цонх-6 h(1600-2000) w(1800-2000) нэг салхивчтай
1,510,000.00 ₮ 1510000.0 MNT
Борлуулалт
MV-HP65 Цонх-7 h(1300-1600) w(1700-2000) Хос салхивчтай
1,520,000.00 ₮ 1520000.0 MNT
Борлуулалт
MV-HP65 Цонх-8 h(1300-1600) w(1700-2000) Хос салхивчтай
1,580,000.00 ₮ 1580000.0 MNT
Борлуулалт
MV-HP65 Цонх-9 h(1400-1800) w(1300-1500) Хос салхивчтай
1,430,000.00 ₮ 1430000.0 MNT
Борлуулалт
MV-HP65 Хана-2 h(1500-2000) w(1500-2000)
1,260,000.00 ₮ 1260000.0 MNT
Борлуулалт
MV-HP65 Хана-1 h(1500-1800) w(800-1300)
750,000.00 ₮ 750000.0 MNT
Борлуулалт
MV-HP65 Хана-3 h(1500-1800) w(800-1300)
710,000.00 ₮ 710000.0 MNT
Борлуулалт
MV-HP65 Цонх-1 h(1100-1300) w(1200-1400) нэг салхивчтай
840,000.00 ₮ 840000.0 MNT
Борлуулалт
MV-HP65 Хана-4 h(600-800) w(3800-4000)
1,260,000.00 ₮ 1260000.0 MNT
Борлуулалт
MV-D65 WM13 W3300-3500 Битүү хана
3,896,000.00 ₮ 3896000.0 MNT
Борлуулалт
MV-D65 WM14 W2600-2800 Битүү хана
3,275,000.00 ₮ 3275000.0 MNT