ӨВӨРМӨЦ ХУВИЙН ШИНЖ ЧАНАРУУД

-Деталь хоорондын уялдааг нарийн бодож боловсруулсан холболтын системтэй 
-Хаалганы  унжилт суултаас хамгаалсан сүүлийн үеийн цилиндрэн нугастай 
-Дүүргэгч нь үйлдвэрийн өнгөлгөөт материалууд (төрөл бүрийн өнгөлгөөт MDF, UV, Целлиод, Ясан хавтан, Солонгос хуулга, Шилг.м) 
Odoo text and image block

Та манай онлайн дэлгүүрээс үнийн мэдээлэлээ авна уу...

First Feature

Tell what's the value for the
customer for this feature.

Second Feature

Write what the customer would like to know,
not what you want to show.

Third Feature

A small explanation of this great
feature, in clear words.