Борлуулалт
MF-X00-HEROAL Шилэн фасад C50HI CW2 (H3310-3600/W1000-1200)
2,304,800.00 ₮ 2304800.0 MNT
Борлуулалт
MF-X00-HEROAL Шилэн фасад C50HI CW2 (H3300-3600/W850-1000)
1,654,800.00 ₮ 1654800.0 MNT
Борлуулалт
MF-X00-HEROAL Шилэн фасад C50HI CW2 (H3000-3300/W850-1000)
1,450,500.00 ₮ 1450500.0 MNT
Борлуулалт
MF-R50 Салхивч-1 нэмэгдэл h(1200-1400) w(900-1100)
700,000.00 ₮ 700000.0 MNT
Борлуулалт
MF-X00-HEROAL Шилэн фасад C50HI CW2 (H3000-3300/W1000-1200)
2,015,000.00 ₮ 2015000.0 MNT
Борлуулалт
MF-X00-HEROAL Шилэн фасад C50HI CW1 (H2700-3000/W850-1000)
1,962,000.00 ₮ 1962000.0 MNT
Борлуулалт
MF-X00-HEROAL Шилэн фасад C50HI CW1 (H2700-3000/W1000-1200)
2,501,000.00 ₮ 2501000.0 MNT
Борлуулалт
MF-X00-HEROAL Шилэн фасад C50HI CW3 (H1400-1600/W1600-1800)
2,235,000.00 ₮ 2235000.0 MNT
Борлуулалт
MF-R50 Салхивч-1 нэмэгдэл h(1200-1400) w(600-890)
660,000.00 ₮ 660000.0 MNT
Борлуулалт
MF-X00-HEROAL Шилэн фасад C50HI CW3 (H1400-1600/W2200-2400)
2,949,000.00 ₮ 2949000.0 MNT
Борлуулалт
MF-X00-HEROAL Шилэн фасад C50HI CW0 (H1400-1600/W1000-1200)
1,454,000.00 ₮ 1454000.0 MNT