Odoo image and text blockHeroal C50 HI

Heroal C50 фасадны систем нь эрчим хүчний хэмнэлт, дулаан хадгалах чанараараа зүй ёсоор дэлхийд тэргүүлэх байр суурийг эзэлнэ