Aгааржуулалттай фасад

 

Aгааржуулалттай фасад гэж юу вэ?

Агааржуулалттай фасад нь барилгын гадна ханын агаарын солилцоог чөлөөтэй нэвтрүүлдэг учраас хананд үүсэх мөөгөнцөр, хөгц зэрэг гадны хор нөлөөнөөс урьдчилан сэргийлж барилгын насжилтыг уртасгадаг хүний бие махбодид хор нөлөөгүй эко фасад юм. Агааржуулалттай фасад нь барилгын гадна болон дотор хана хоорондох физик тусгаарлалтыг бий болгодог шийдэл юм. Энэхүү тусгаарлалт нь барилгын хана болон өнгөлгөө хоорондох агаарын солилцоог бүрдүүлдэг хөндий юм. Уг хөндий нь дулаан, дуу чимээг өөртөө шингээдэг үйл ажиллагааны олон давуу талуудыг хангаж өгдөг. 

Odoo text and image block

Florim Solutions агааржуулаттай керамик фасадны давуу талууд

Odoo - Sample 1 for three columns

Өндөр дулаан хадгалалт ба дулаан тусгаарлалт

Odoo - Sample 1 for three columns

Ус чийг тусгаарлалтын төгс шийдэл

 

Odoo - Sample 1 for three columns

Эрүүл мэнд байгаль орчинд ээлтэй

Odoo - Sample 1 for three columns

Байгалийн нөлөөнд үл хувирах өнгөлгөө

Odoo - Sample 1 for three columns

   Өндөр дуу тусгаарлалт

Odoo - Sample 1 for three columns

Хэсэгчилэн засварлах шинэчлэхэд хялбар


Ил тогтоогчтой керамик уялтын систем


 

Далд тогтоогчтой керамик уялтын систем


 

Ил тогтоогчтой керамик уялтын систем

Далд тогтоогчтой керамик уялтын систем

Өнгөлгөөний төрлүүд               

Керамик               

Хөнгөнцагаан композит
               

Төмөр
               

Чулуу

Дулаалгын шийдлүүд

 

Дулаалгагүй ханын дулаан алдагдлын хэмжээ 30-аас 80 хүртэл хувь байдаг. Хана дулаалах хамгийн үр дүнтэй арга бол агааржуулалттай дүүжин хананы (АДХ) систем юм. 

АДХ-ы системийн давуу талууд 

  • Хийц бүтцээс чийгийг үр дүнтэй гадгашлуулна, 

  • Жилийн дөрвөн улиралд фасадын ажил гүйцэтгэх боломжтой, 

  • Янз бүрийн архитектурын шийдэлтэй. 

Агааржуулалттай фасадын бүтэц болон барилга бүхэлдээ орчин үеийн дулаан хамгаалалтын нормын шаардлагад нийцсэн байхын тулд дараах нөхцлүүдийг хангасан дулаан хамгаалалтын материалуудыг ашиглах шаардлагатай. Үүнд: 

  • Бүтээцийн дулааны үр ашгийг өндөр түвшинд хүргэдэг байх 

  • Системийн галын аюулгүй байдлыг хангадаг байх. 

ISOVER ВентФасад шилэн мяндаст суурилсан материалууд нь ийм төрлийн материалуудад тавигддаг шаардлагуудыг хангадаг: 

  • Дулаан дамжуулалтын итгэлцүүр бага Л=0,032 Вт/(м*К) байдаг нь дулаан хамгаалалтыг хамгийн их түвшинд хүргэдэг, 

  • Системийн галын аюулын ангиллыг өөрчилдөггүй. Энэ нь ОХУ-ын ОБЯ-ы Бүх Оросын галын аюулгүй байдлын эрдэм шинжилгээ – судалгааны хүрээлэн болон «ЦСИ «Огнестойкость — ЦНИИСК» Хаалттай хувьцаат нийгэмлэгт хийгдсэн туршилтын дүнгүүдээр батлагдсан.

 

 

Дулаалганы хувилбарууд 

Дан дулаалга: Тооцооллын дагуу дулаан тусгаарлах үеийн зузаан нь бага байх тохиолдолд хэрэглэнэ, ялангуяа фасадыг өөрчлөх болон засварлахад хэрэглэнэ. 

Дан дулаалга хийхэд дараах бүтээгдэхүүнүүдийг ашиглана: 

ISOVER ВентФасад Моно, 

ISOVER ВентФасад Оптима. 

Энэ материалуудыг ашигласнаар дулаан дамжуулах чанарын итгэлцүүр бага байдаг тул дулаан хамгаалалтыг хамгийн их хэмжээнд хүргэнэ. 

Хоёр давхар дулаалгыг ихэвчлэн шинэ барилгад хийдэг. Хоёр давхар дулуулга нь дотор болон гадна гэсэн дулаан тусгаарлалтын хоёр давхаргаас бүрдэнэ. 

Дотор давхарга нь дулаан тусгаарлалтын үндсэн давхарга болж өгдөг. ISOVER ВентФасад Доод / ISOVER ВентФасад Оптима бүтээгдэхүүнүүд нь уян хатан бөгөөд уян налархай чанартай тул дулаан тусгаарлалт хийгдэж байгаа бүтцэд нягт наалдаж өгдөг. 

Гадна давхарга нь салхинаас хамгаалах үүрэг гүйцэтгэнэ. ISOVER ВентФасад Дээд материалууд хэмжээний хувьд оновчтой байдаг тул дотор давхаргын хавтангуудын уулзварыг дарж хаах боломжийг олгодог. Энэ нь «хүйтэн гүүр» үүсэхээс сэргийлдэг. 

 

ISOVER ВентФасад Дээд болон ISOVER ВентФасад Доод давхаргуудыг хослуулан хэрэглэсэн тохиолдолд дулааны техник үзүүлэлтүүд нь агааржуулалттай дүүжин фасад (АДФ)-ын дулаалганы бусад хувилбаруудаас илүү өндөр байх болно.Хоёр давхар дулаалганы системийн хувьд дулаан тусгаарлах давхарганы нийт зузааныг дулааны техник үзүүлэлтүүдээр тодорхойлдог.Хавтангуудын жин бага, геометр хэмжээ нь оновчтой байдаг учраас АДФ-ын системийн дулаан тусгаарлах давхарганы угсралтанд шаардагдах бэхлэгчийн тоог хамгийн багадаа 40%-аар бууруулж өгдөг.

Агааржуулалттай дүүжин фасадын дулаан тусгаарлалтын схем

Odoo image and text block
Дан дулаалгын шийдэл
Odoo image and text block
Давхар дулаалганы шийдэл

Aгааржуулалттай дүүжин фасадын системийн элементүүд 

1. Суурь: тоосго, бетон, хөөсөн блок
2. Өнгөлгөөний цаадхи бүтээц: металл (ган, хөнгөн цагаан) элементүүдээс бүрдсэн систем .
3. Дулаан тусгаарлах давхаргууд:
а. Дан дулаан тусгаарлалт:
ISOVER ВентФасад Моно,
ISOVER ВентФасад Оптима 
б. Давхар дулаан тусгаарлалт:
ISOVER ВентФасад Дээд,
ISOVER ВентФасад Доод .
4. Дулаан тусгаарлагчийг бэхлэх зориулалттай тэлэгчтэй шруп: металл эсвэл полимер тэлэгч элемент бүхий полимер углуурга. 

 

Odoo text and image block

Та манай онлайн дэлгүүрээс үнийн мэдээлэлээ авна уу...