Борлуулалт
GD-FF-VL Гаражийн хаалга (Өндөр-4500мм Өргөн-5000мм)
VL / vertical lifting /
Үйлдвэрлэлийн зориулалттай автомат хаалга

Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг энд дарж хараарай.
http://activemon.mn/page/flexiforce
6,120,000.00 ₮ 6120000.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-VL Гаражийн хаалга (Өндөр-4500 Өргөн 4000мм)
5,650,000.00 ₮ 5650000.0 MNT
Борлуулалт
GD-VL-RS Гаражийн хаалга өргөн-5000мм
8,210,000.00 ₮ 8210000.0 MNT
Борлуулалт
GD-VL-RS Гаражийн хаалга өргөн-4000мм
5,930,000.00 ₮ 5930000.0 MNT
Борлуулалт
GD-VL-RS Гаражийн хаалга өргөн-3000мм
3,930,000.00 ₮ 3930000.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-HL Гаражийн хаалга (Өндөр-3500 Өргөн-4000)
7,949,800.00 ₮ 7949800.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-HL Гаражийн хаалга (Өндөр-3500 Өргөн-5000)
6,820,500.00 ₮ 6820500.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-HL Гаражийн хаалга (Өндөр-4500 Өргөн-5000)
11,746,700.00 ₮ 11746700.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-HL Гаражийн хаалга (Өндөр-4500 Өргөн-4000)
10,571,900.00 ₮ 10571900.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-HL Гаражийн хаалга (Өндөр-4500 Өргөн-3000)
8,457,600.00 ₮ 8457600.0 MNT