Борлуулалт
GD-FF-VL Гражын хаалга өргөн-5000мм
VL / vertical lifting /
Үйлдвэрлэлийн зориулалттай автомат хаалга

Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг энд дарж хараарай.
http://activemon.mn/page/flexiforce
6,720,000.00 ₮ 6720000.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-VL Гражын хаалга өргөн-3000мм
5,570,000.00 ₮ 5570000.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-VL Гражын хаалга өргөн 4000мм
6,150,000.00 ₮ 6150000.0 MNT
Борлуулалт
GD-VL-RS Гражын хаалга өргөн-5000мм
8,210,000.00 ₮ 8210000.0 MNT
Борлуулалт
GD-VL-RS Гражын хаалга өргөн-4000мм
5,930,000.00 ₮ 5930000.0 MNT
Борлуулалт
GD-VL-RS Гражын хаалга өргөн-3000мм
3,930,000.00 ₮ 3930000.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-HL Гражын хаалга өргөн-3000мм
4,410,000.00 ₮ 4410000.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-HL Гражын хаалга өргөн-4000мм
5,770,000.00 ₮ 5770000.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-HL Гражын хаалга өргөн-5000мм
9,050,000.00 ₮ 9050000.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-NL Гражын хаалга (Өргөн 5000мм)
7,950,000.00 ₮ 7950000.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-HL Гражын хаалга (H3500-3999/W4000-4999)
7,949,800.00 ₮ 7949800.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-NL Гражын хаалга (Өргөн 4000мм)
6,580,000.00 ₮ 6580000.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-HL Гражын хаалга (H3500-3999/W3000-3999)
6,820,500.00 ₮ 6820500.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-HL Гражын хаалга (H4500-5000/W4000-4999)
11,746,700.00 ₮ 11746700.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-HL Гражын хаалга (H4000-4500/W4000-4999)
10,571,900.00 ₮ 10571900.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-HL Гражын хаалга (H4000-4500/W3000-3999)
8,457,600.00 ₮ 8457600.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-NL Гражын хаалга (Өргөн 3000мм)
3,730,000.00 ₮ 3730000.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-HL Гражын хаалга (H3500-3999/W2000-2999)
5,638,400.00 ₮ 5638400.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-NL Гражын хаалга (H3000-3500/W3000-3999)
6,492,000.00 ₮ 6492000.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-NL Гражын хаалга (H3000-3500/4000-4999)
7,322,850.00 ₮ 7322850.0 MNT