Борлуулалт
GD-DORHAN-VL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H4000-5000 W4000-5000)
VL / vertical lifting /
Үйлдвэрлэлийн зориулалттай автомат хаалга

Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг энд дарж хараарай.
http://activemon.mn/page/flexiforce
15,132,600.00 ₮ 15132600.0 MNT
Борлуулалт
GD-DORHAN-VL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H4000-5000 W2500-2900)
9,079,600.00 ₮ 9079600.0 MNT
Борлуулалт
GD-DORHAN-VL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H4000-5000 W3000-3900)
12,106,100.00 ₮ 12106100.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-NL Гаражийн хаалга (H3000-4000 W4000-5000)
8,004,000.00 ₮ 8004000.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-HL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H4000-5000 W2500-2900)
6,003,000.00 ₮ 6003000.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-HL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H4000-5000 W3000-3900)
8,004,000.00 ₮ 8004000.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-HL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H4000-5000 W4000-5000)
10,005,000.00 ₮ 10005000.0 MNT
Борлуулалт
GD-DORHAN-HL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H3000-4000 W3000-3900)
9,244,700.00 ₮ 9244700.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-NL Гаражийн хаалга (H3000-4000 W3000-3900)
6,403,200.00 ₮ 6403200.0 MNT
Борлуулалт
GD-DORHAN-HL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H3000-4000 W4000-5000)
11,555,800.00 ₮ 11555800.0 MNT
Борлуулалт
GD-DORHAN-HL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H4000-5000 W4000-5000)
14,444,800.00 ₮ 14444800.0 MNT
Борлуулалт
GD-DORHAN-HL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H4000-5000 W3000-3900)
11,555,800.00 ₮ 11555800.0 MNT
Борлуулалт
GD-DORHAN-HL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H4000-5000 W2500-2900)
8,666,900.00 ₮ 8666900.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-NL Гаражийн хаалга (H3000-4000 W2500-2900)
4,802,400.00 ₮ 4802400.0 MNT
Борлуулалт
GD-DORHAN-HL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H3000-4000 W2500-2900)
6,933,500.00 ₮ 6933500.0 MNT
Борлуулалт
GD-DORHAN-NL Гаражийн хаалга (H3000-4000 W2500-2900)
6,603,300.00 ₮ 6603300.0 MNT
Борлуулалт
GD-DORHAN-NL Гаражийн хаалга (H3000-4000 W3000-3900)
8,804,400.00 ₮ 8804400.0 MNT
Борлуулалт
GD-DORHAN-NL Гаражийн хаалга (H3000-4000 W4000-5000)
11,005,500.00 ₮ 11005500.0 MNT
Борлуулалт
GD-ALUTECH-NL Гаражийн хаалга (H3000-4000 W3000-3900)
8,254,200.00 ₮ 8254200.0 MNT
Борлуулалт
GD-ALUTECH-Стандарт гаражийн хаалга NL Өргөн-4000мм
10,663,000.00 ₮ 10663000.0 MNT