Борлуулалт
GD-DOORHAN-SD Гараашны түргэн хаалга (H3000-4000 W3000-3900)
Өндөр хурдны спираль хуйлдаг гаражийн хаалга (HSSD)
34,974,800.00 ₮ 34974800.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-SD Гараашны түргэн хаалга (H3000-4000 W2500-2900)
Өндөр хурдны спираль хуйлдаг гаражийн хаалга (HSSD)
26,231,100.00 ₮ 26231100.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-VL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H4000-5000 W4000-5000)
15,132,600.00 ₮ 15132600.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-VL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H4000-5000 W2500-2900)
9,079,600.00 ₮ 9079600.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-SD Гараажны түргэн хаалга (H3000-4000 W4000-5000)
Өндөр хурдны спираль хуйлдаг гаражийн хаалга (HSSD)
43,718,400.00 ₮ 43718400.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-VL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H4000-5000 W3000-3900)
12,106,100.00 ₮ 12106100.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-HL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H3000-4000 W3000-3900)
9,244,700.00 ₮ 9244700.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-HL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H3000-4000 W4000-5000)
11,555,800.00 ₮ 11555800.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-HL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H4000-5000 W4000-5000)
14,444,800.00 ₮ 14444800.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-HL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H4000-5000 W3000-3900)
11,555,800.00 ₮ 11555800.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-HL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H4000-5000 W2500-2900)
8,666,900.00 ₮ 8666900.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-HL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H3000-4000 W2500-2900)
6,933,500.00 ₮ 6933500.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-NL Гараашны хаалга (H3000-4000 W2500-2900)
6,603,300.00 ₮ 6603300.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-NL Гараашны хаалга (H3000-4000 W3000-3900)
8,804,400.00 ₮ 8804400.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-NL Гараашны хаалга (H3000-4000 W4000-5000)
11,005,500.00 ₮ 11005500.0 MNT
Борлуулалт
ATM-DOORHAN-RU Саад мэдрэгч
390,000.00 ₮ 390000.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS резинэн хүрээт цонх Ф250мм
250,000.00 ₮ 250000.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS пластик хүрээт цонх H320xW640
250,000.00 ₮ 250000.0 MNT