Борлуулалт
GD-DOORHAN-VL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H4000-5000 W4000-5000)
15,132,600.00 ₮ 15132600.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-VL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H4000-5000 W2500-2900)
9,079,600.00 ₮ 9079600.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-VL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H4000-5000 W3000-3900)
12,106,100.00 ₮ 12106100.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-HL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H3000-4000 W3000-3900)
9,244,700.00 ₮ 9244700.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-HL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H3000-4000 W4000-5000)
11,555,800.00 ₮ 11555800.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-HL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H4000-5000 W4000-5000)
14,444,800.00 ₮ 14444800.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-HL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H4000-5000 W3000-3900)
11,555,800.00 ₮ 11555800.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-HL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H4000-5000 W2500-2900)
8,666,900.00 ₮ 8666900.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-HL Үйлдвэрлэлийн хаалга (H3000-4000 W2500-2900)
6,933,500.00 ₮ 6933500.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-NL Гараашны хаалга (H3000-4000 W2500-2900)
6,603,300.00 ₮ 6603300.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-NL Гараашны хаалга (H3000-4000 W3000-3900)
8,804,400.00 ₮ 8804400.0 MNT
Борлуулалт
GD-DOORHAN-NL Гараашны хаалга (H3000-4000 W4000-5000)
11,005,500.00 ₮ 11005500.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS резинэн хүрээт цонх Ф250мм
250,000.00 ₮ 250000.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS пластик хүрээт цонх H320xW640
250,000.00 ₮ 250000.0 MNT
Борлуулалт
DoorHan аюулгүйн гэрэлэн дохио
112,000.00 ₮ 112000.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF Туслах хаалга 2.0X0.5
750,000.00 ₮ 750000.0 MNT