Борлуулалт
HD-D78 M3 ХАУС гадна хаалга (H2100-2200/W800-1000)
2,519,900.00 ₮ 2519900.0 MNT
Борлуулалт
HD-X00-D78 Хаалганы гэгээвч (300х300-3ш)
255,600.00 ₮ 255600.0 MNT
Борлуулалт
HD-X00-D78 Хаалганы гэгээвч (H1000 /W250-1ш)
220,000.00 ₮ 220000.0 MNT
Борлуулалт
HD-X00-D78 Хаалга гэгээвч (H1800 /W250-1ш)
340,000.00 ₮ 340000.0 MNT
Борлуулалт
HD-X00-D78 Хаалганы гэгээвч (H1400 /W250-1ш)
290,000.00 ₮ 290000.0 MNT
Борлуулалт
HD-X00-D78-ХАУС гадна хана-max-H2100-2200 /W500-700/
475,000.00 ₮ 475000.0 MNT
Борлуулалт
HD-X00-D78-ХАУС гадна хана-max-H2100-2200 /W500-700/ 2ш
950,000.00 ₮ 950000.0 MNT
Борлуулалт
HD-X00-D78-ХАУС гадна хана-max-H500-700 /W1700-1900/
475,000.00 ₮ 475000.0 MNT