ӨВӨРМӨЦ ШИНЖ ЧАНАРУУД

- Офиссе албан тасалгаанд өрөө тусгаарлахад тохиромжтой.
-Нарны гэрлээс хамгаалах навчин хөшигтэй.
-Хөнгөн цагаан рам, өнгөний өргөн сонголттой .

-Давхар шилтэй тул дуу тусгаарлат сайтай.
-Техникийн шийдлүүд сайтай.

  

Odoo text and image block