ӨВӨРМӨЦ ХУВИЙН ШИНЖ ЧАНАРУУД

-Хөнгөн үзэмжитэй, дуу тусгаарлалт сайтай
-Бодит өнгө, дуу чимээгүй бөх бат.
-Гадна өнгөлнөө нь чийгний хамгаалалттай
-Шилэн болон модон ханатай хоршин хийгдэх боломжтой. 

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

Odoo text and image block