Нарийн хүрээт /slim frame/

Дуу тусгааралах  / sound proofing /

Odoo - Sample 2 for three columns          Модон өнгөлгөөт /solid wall/

Odoo - Sample 2 for three columns         Шүүгээтэй  / storage wall/    

Odoo - Sample 2 for three columns       Нарны хаалттай  /sun shade/ 

Odoo - Sample 2 for three columns Чийгний хамгаалалттай WPC          /water resistant/

Odoo - Sample 2 for three columns Бүтэн металл хүрээт  /full metall frame/

Odoo - Sample 2 for three columns

Смарт хуулга / smart film/ засвартай