Борлуулалт
GD-FF-VL Гражын хаалга өргөн-5000мм
VL / vertical lifting /
Үйлдвэрлэлийн зориулалттай автомат хаалга

Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг энд дарж хараарай.
http://activemon.mn/page/flexiforce
6,720,000.00 ₮ 6720000.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-VL Гражын хаалга өргөн-3000мм
5,570,000.00 ₮ 5570000.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-VL Гражын хаалга өргөн 4000мм
6,150,000.00 ₮ 6150000.0 MNT
Борлуулалт
GD-VL-RS Гражын хаалга өргөн-5000мм
8,210,000.00 ₮ 8210000.0 MNT
Борлуулалт
GD-VL-RS Гражын хаалга өргөн-4000мм
5,930,000.00 ₮ 5930000.0 MNT
Борлуулалт
GD-VL-RS Гражын хаалга өргөн-3000мм
3,930,000.00 ₮ 3930000.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-HL Гражын хаалга өргөн-3000мм
4,410,000.00 ₮ 4410000.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-HL Гражын хаалга өргөн-4000мм
5,770,000.00 ₮ 5770000.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-HL Гражын хаалга өргөн-5000мм
9,050,000.00 ₮ 9050000.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-NL Гражын хаалга (Өргөн 5000мм)
7,950,000.00 ₮ 7950000.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-HL Гражын хаалга өргөн-5000мм
6,720,000.00 ₮ 6720000.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-NL Гражын хаалга (Өргөн 4000мм)
6,580,000.00 ₮ 6580000.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-HL Гражын хаалга өргөн-4000мм
6,150,000.00 ₮ 6150000.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-NL Гражын хаалга (Өргөн 3000мм)
4,270,000.00 ₮ 4270000.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-HL Гражын хаалга өргөн-3000мм
5,570,000.00 ₮ 5570000.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-NL Гражын хаалга өргөн-4000мм
5,208,000.00 ₮ 5208000.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-NL Гражын хаалга өргөн-5000мм
6,100,000.00 ₮ 6100000.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-NL Гражын хаалга өргөн-3000мм
4,592,500.00 ₮ 4592500.0 MNT
Борлуулалт
GD-ALUTECH-Стандарт гражын хаалга NL Өргөн-4000мм
10,663,000.00 ₮ 10663000.0 MNT