Борлуулалт
GD-FF-VL Гражын хаалга (Өндөр-4500мм Өргөн-5000мм)
VL / vertical lifting /
Үйлдвэрлэлийн зориулалттай автомат хаалга

Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг энд дарж хараарай.
http://activemon.mn/page/flexiforce
6,120,000.00 ₮ 6120000.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-VL Грашын хаалга( Өндөр-4500мм Өргөн-3000мм)
5,170,000.00 ₮ 5170000.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-VL Гражын хаалга (Өндөр-4500 Өргөн 4000мм)
5,650,000.00 ₮ 5650000.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-NL Гражын хаалга (Өндөр 3500мм Өргөн 5000мм)
6,840,000.00 ₮ 6840000.0 MNT
Борлуулалт
GD-VL-RS Гражын хаалга өргөн-5000мм
8,210,000.00 ₮ 8210000.0 MNT
Борлуулалт
GD-VL-RS Гражын хаалга өргөн-4000мм
5,930,000.00 ₮ 5930000.0 MNT
Борлуулалт
GD-VL-RS Гражын хаалга өргөн-3000мм
3,930,000.00 ₮ 3930000.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-HL Гражын хаалга (Өндөр 3500мм Өргөн 3000мм)
3,570,000.00 ₮ 3570000.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-HL Гражын хаалга (Өндөр 3500мм Өргөн 4000мм)
5,770,000.00 ₮ 5770000.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-HL Гражын хаалга (Өндөр 3500мм Өргөн 5000мм)
7,300,000.00 ₮ 7300000.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-NL Гражын хаалга (Өндөр 4500мм Өргөн 5000мм)
6,840,000.00 ₮ 6840000.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-HL Гражын хаалга (Өндөр-3500 Өргөн-4000)
7,949,800.00 ₮ 7949800.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-NL Гражын хаалга (Өндөр 4500мм Өргөн 3000мм)
5,680,000.00 ₮ 5680000.0 MNT
Борлуулалт
GD-RS-NL Гражын хаалга (Өндөр 3500мм Өргөн 4000мм)
5,280,000.00 ₮ 5280000.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-HL Гражын хаалга (Өндөр-3500 Өргөн-5000)
6,820,500.00 ₮ 6820500.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-HL Гражын хаалга (Өндөр-4500 Өргөн-5000)
11,746,700.00 ₮ 11746700.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-HL Гражын хаалга (Өндөр-4500 Өргөн-4000)
10,571,900.00 ₮ 10571900.0 MNT
Борлуулалт
GD-FF-HL Гражын хаалга (Өндөр-4500 Өргөн-3000)
8,457,600.00 ₮ 8457600.0 MNT